ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.

 

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

   

Ügyfélszolgálat:

  Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
88561 Adásztevel, Árpád utca 22.
Tel./Fax: 06-89/354-759
E-mail: adasztevel@adasztevel.hu
 
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek
Ügyfélfogadás szünetel
  7.30 - 16.00
  7.30 - 12.00
  7.30 - 16.00
  7.30 - 13.00
 

Ügyintézők:

Ügyintéző neve, tisztsége Feladatok
Kelemen László jegyző - szabálysértési feladatok
- gyámhatósági feladatok
- testületi ülésekkel kapcsolatos előterjesztések
- I. fokú építési hatósági feladatok
- belső ellenőrzési feladatok
Németh Anett vezető-tanácsos - adóügyi feladatok,
- pénzügyi feladatok,
- pénztárosi feladatok,
- munkaügyi feladatok,
- népesség nyilvántartási feladatok,
- egyéb igazgatási feladatok
Obermayer Józsefné igazgatási főelőadó - pénzügyi igazgatás
Rozs Józsefné igazgatási főmunkatárs - szociális igazgatás
- egyéb igazgatási feladatok
- pénzügyi igazgatás
- a hagyaték
- földügyek (kifüggesztések)
- közalapítvánnyal kapcsolatos feladatok
Baksa Gizella előadó - anyakönyvi igazgatás

Számlaszámok:

Költségvetési számlaszámok

Költségvetési elszámolási számla 12085004-01049402-00100005
Állami hozzájárulások számla 12085004-01049402-00300009
Környezetvédelmi alap számla 12085004-01049402-00400006
Letéti számla 12085004-01049402-00500003
Vegyes elkülönített számla információs tech. ált. számla 12085004-01049402-00600000
Befejezett víziközmű számla 12085004-01049402-00700007

Adóügyes számlaszámok

Telekadó beszedési számla 12085004-01049402-02000004
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla 12085004-01049402-03200001
Idegenforgalmi adó beszedési számla 12085004-01049402-03400005
Gépjárműadó beszedési számla 12085004-01049402-02100001
Vállalkozók kommunális adója beszedési számla 12085004-01049402-02200008
Iparűzési adó beszedési számla 12085004-01049402-02300005
Bírság beszedési számla 12085004-01049402-02400002
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla 12085004-01049402-02500009
Pótlék beszedési számla 12085004-01049402-02600006
Egyéb bevételek beszedési számla 12085004-01049402-02700003
Idegen bevételek beszedési számla 12085004-01049402-02800000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla 12085004-01049402-02900007
Talajterhelési díj beszedési számla 12085004-01049402-03000007

Egyéb számlaszámok

KIK Pápai Tankerülete -
Művészeti Alapiskola Homokbödöge
10048005-00331669
Adászteveli Óvoda Homokbödögei Tagóvodája 11748045-15589837
"Homokbödögéért" Közalapítvány 11748045-20054049
"Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért" Közalapítvány 11748045-40085647

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési elszámolási számla 11748045-15805715