Magyar Falu Program pályázatok

MFP program megnevezése Támogatás (Ft) Támogató okirat kelte
Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 4 994 846,- 2020
Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása 4 955 640,- 2019