Magyar Falu Program pályázatok

MFP program megnevezése Támogatás (Ft) Támogató okirat kelte
Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása 4 955 640,- 2019